ساقيا آمدن عيد مبارک بادت

و آن مواعيد که کردي نرود از يادت
2
ساقيا آمدن عيد مبارک بادت
برگرفتي ز حريفان دل و دل ميدادت در شگفتم که در اين مدت ايام فراق
که دم همت ما کرد زبند آزادت برسان بندگي دختر رزگو بدر آي
بوستان سمن و سرو گل و شمشادت شکر ايزد که ز تاراج خزان رخنه نيافت
جاي غم باد هر آن دل که نخواهد شادت شادي مجلسيان در قدم و مقدم تست
طالع نامورو دولت مادر زادت چشم بد دور کزين تقرقه ات باز آورد
ورنه طوفان حوادث بکند بنيادت حافظ از دست مده دولت اين کشتي نوح 
   
   
   
   
   
   
   
ای صاحب فال انشا الله همیشه شاد و خرم باشی در عهد خود وفادار که دلها از تو شود که باعث شادی و خوشبختی تو خواهد  گردید بدنیست بدانید تفال به فال حافظ معمول بوده و هست چنانکه حاجی فرهاد میرزا معتمدالدوله به مناسبتی و عده کرده بود که آرامگاه خواجه حافظ شیرازی را مرمت کند مدتی گذشت به علت گرفتاری و اهمال به عهد خود وفا نکرد از قضا در یکی از ایام عید از دیوان حافظ فال می گرفت غزل بالا آمد و از کوتاهی که کرده بود شرمنده گشت بلا فاصله تصمیم گرفت به عهد خود وفا کند و آرامگاه خواجه را مرمت نمود

 

© Parwak Site