هزار جهد بکردم که یار من باشی

مراد بخش دل بی قرار من باشی
1
هزار جهد بکردم که یار من باشی
انیس خاطر امیدوار من باشی چراغ دیده شب زنده دار من گردی
تو در میانه خداوندگار من باشی چو خسروان ملاحت به بندگان گیرند
گرت ز دست بر آید بکار من باشی در آن چمن که بتان دست عاشقان آیی
دمی انیس دل سوگوار من باشی شبی به کلبه احزان عا شقان آیی
اگر ادا نکنی وام دار من باشی شود بوسه کز دو لبت کرده ای وظیفه من
به جای اشک روان در کنار من باشی من این مراد به بینم به خود که نیم شبی
مگر تو از کرم خویش یار من باشی من ار چه حافظ شهرم جوی نمی ارزم
   
   
   
   
   
   
ای صاحب فال در کاری که در پیش داری جهد و کوشش خود را بطور کامل مبذول دار تا به نتیجه مطلوب برسی بدان که نابرده رنج گنج میسر نمی شود انسان در اثر کار و کوشش بمقام عالی و مطلوب خود می رسد

 

© Parwak Site